Šolski dispanzer Kranj bo za učence 1., 3., 6. in 8. razreda opravil sistematične zdravstvene preglede, za učence 1. in 3.  razreda  cepljenje, za učence 3. in 8. razreda  pa pregled sluha.

ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA

Na šoli deluje ZOBNA AMBULANTA, ki jo vodi zobozdravnica Urška Hafner ob pomoči sestre Tatjane Peternelj.

Obratovalni čas ambulante:

  • torek, sreda, petek: od 6.30 do 13.30
  • ponedeljek, četrtek: od 12.30 do 19.30

Preventivna dejavnost poteka za učence od 1. do 5. razreda enkrat mesečno. Vodi jo diplomirana medicinska sestra Darja Eržen.

Učenci se morajo na preglede (na eno leto) prijavljati sami, ob obisku zobozdravnice morajo imeti s seboj kartico zdravstvenega zavarovanja.

Ob obisku zobozdravnika, prosim, nosite masko.

 Š o l s k a    z o b n a    a m b u l a n t a    i m a   s v o j    t e l e f o n :   2 3 3   0 5  7 4 .

 

Paciente z bolečinami sprejemamo ob predhodni telefonski najavi.