Našo šolo v šolskem letu 2020/21 obiskuje 497 učencev.