Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (UL RS št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF) je Svet zavoda OŠ Staneta Žagarja Kranj dne 21. 3. 2019 sprejel