Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/2012 – ZUJF) je Svet zavoda OŠ Staneta Žagarja Kranj dne 23. 09. 2021 sprejel