30. otroški parlament

MOJA POKLICNA PRIHODNOST

Tema letošnjega otroškega parlamenta, ki so jo konec lanskega leta na 29.nacionalnem parlamentu izbrali osnovnošolci, predstavniki otroških parlamentov, je MOJA POKLICNA PRIHODNOST. Na to temo se bomo ponovno pogovarjali dve leti.

Načrtovanje poklicne prihodnosti se v OŠ izvaja že nekoliko v osmem, intenzivno  pa v devetem razredu, ko se morajo učenci že odločiti za vpis na srednje šole. Razmišljanje o tem pa naj bi se začelo že bolj zgodaj, pravzaprav že v vrtcu – seveda na drugačen način kot v višjih razredih osnovne šole.  Poklicne odločitve namreč temeljijo tudi na poznavanju sebe, svojih sposobnosti, prednosti, slabosti, veščin, interesov in želja. Temu bomo v šoli v letošnjem letu posvetili več pozornosti.

Razredniki bodo pri urah oddelčne skupnosti tej temi namenili nekaj ur, z učenci »parlamentarci«, predstavniki oddelčnih skupnosti,  pa se bomo srečevali na sestankih in sodelovali tudi v delavnicah in debatah na medobčinskem parlamentu na MO Kranj.

Tema je zanimiva in aktualna za vse, zato vabljeni na naše sestanke, o katerih boste seveda predhodno obveščeni. Verjamem, da boste, tako kot v preteklih letih, s svojimi izvirnimi  idejami in zanimivimi mnenji prispevali k našim razpravam.

Mentorica: Polona Sodnik