Na šoli v okviru Šolskega sklada deluje Komisija za subvencije, ki pregleduje celotno pomoč prehrane, pomoč socialno šibkim družinam pri kritju plačil dni dejavnosti, šol v naravi …

Starši z nižjimi osebnimi dohodki lahko vložijo vlogo za dodelitev pomoči. Obrazec Vloga za dodelitev pomoči dobite v šolski svetovalni službi pri Neži Zelinka, na spletni strani šole in na prvem roditeljskem sestanku. Vlogo skupaj z dokazili oddate v šolsko svetovalno službo.

Vloge za pomoč bomo sprejemali do petka, 22. septembra 2023, ob morebitni finančni spremembi v družini pa tudi med šolskim letom.