Knjižničarka: Jana Kovač

Telefon: 04 280 2824

E-pošta: jana.kovac@osszkr.si

Šolska knjižnica je v 2. nadstropju šole je primerno založena z leposlovjem in strokovno literaturo, revijami in ostalim gradivom. Knjižnico vodi knjižničarka Jana Kovač. V preteklem šolskem letu smo začeli uporabljati program Cobiss, to je enoten program za obdelavo in izposojo knjig, ki ga uporabljajo vse knjižnice v Sloveniji. Program omogoča tudi vpogled, rezervacijo in podaljšanje knjig pod rubriko MOJA KNJIŽNICA. Uporabniško ime za to storitev je ime učenca, geslo pa številka izkaznice.

KNJIŽNICA JE ODPRTA – začasen urnik

 

PONEDELJEK 8.15 – 9.25 in 10.15 – 14.00
TOREK 8.15 – 9.25 in 10.15 – 14.00
SREDA 8.00 – 9.30  in 10.15 – 14.00
ČETRTEK 8.00 – 9.30  in 10.15 – 13.30
PETEK 8.00 – 9.30  in 10.15. – 13.30

URNIK KNJIŽNICE ZA UČENCE OD 1. DO 5. RAZREDA:

  • vsak dan pred poukom (od 8.00 dalje) –  učenci, ki so v jutranjem varstvu in ostali, ko pridejo v šolo;
  • PRVI ALI DRUGI DALJŠI ODMOR (KO NIMAJO MALICE) – učencem bo omogočeno, da najmanj enkrat tedensko obiščejo knjižnico v času pouka;
  • po končanem pouku (glede na odprtost knjižnice po pouku).

ROK IZPOSOJE:

  • leposlovje in ostale knjige: 21 dni
  • knjige za domače branje: 14 dni ali manj (po dogovoru)

 

ZAMUDNINA: 0,01 EUR na dan za knjigo (samo za dneve, ko je pouk).

Zamudnino poravnavajo v knjižnici, ko vrnejo knjigo. Zamudnina se obračunava učencem od 4.-9. razreda. Storitev bomo uvedli tekom šolskega leta, ko bomo odpravili težave, ki se pojavljajo ob uvedbi novega programa.

IZ KAZNICE:

Učenci od 1.-3. razreda bodo uporabljali izkaznice, ki omogočajo vpisovanje (število knjig, ki si jih izposodijo,  in datum). Izkaznice bodo imeli pri sebi ali pa bodo spravljene v razredu.

Ostali učenci zaenkrat ne uporabljajo izkaznic, saj sem sama natisnila nalepke s člani in jih imam v posebnem zvezku, da jih hitreje najdem. Učenci pa vsakič dobijo izpis gradiva, ki si ga izposodijo.

UČBENIŠKI SKLAD

UČENCI 1. in 2. RAZREDOV komplete dobijo brezplačno v šoli, prihodnje šolsko leto pa jih bodo dobili na dom. Ob zaključku šolskega leta delovne zvezke obdržijo.

 

UČBENIKE si lahko učenci brezplačno izposodijo v šoli, po izposoji jih morajo ustrezno oviti in se vanje podpisati. Za poškodovane in izgubljene učbenike plačajo odškodnino (eno ali dve tretjini cene učbenika).

Učbenike učenci dobijo ob zaključku šolskega leta, tako da komplet vrnejo, hkrati pa dobijo že novega za prihodnje šolsko leto. Zelo pomembno je, da ob vračanju vrnejo hkrati cel komplet, saj le tako lahko zagotovimo hitro menjavo učbenikov.

MLADINSKI TISK

Učenci v šoli lahko naročijo najrazličnejše revije.

Za mladinski tisk je poverjenica knjižničarka Jana Kovač.

Položnice za revije boste naročniki dobili na dom, revije pa boste dobivali na dom ali pa v šolo.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za šolsko leto 2022/23

Knjižnični red

Spletna knjižnica