Šolski sklad pomaga vsem učencem pri financiranju ene dejavnosti. Osnovni namen šolskega sklada  je pomoč socialno ogroženim in nadarjenim učencem, da se lahko enakovredno udeležijo nadstandardnega programa šole.

V sklad prispevajo posamezna podjetja, starši in učenci s skupnimi akcijami. Šolski sklad deluje po sprejetih pravilih, predstavljajo pa ga člani upravnega odbora: Tomi Tomšič (predsednik), Polona Zevnik (podpredsednica), Simona Benedik (zapisnikarica), Marko Popit, Miha Štucin, Ana Vučina Vršnak in Jana Petras.

Tudi v letošnjem letu bodo člani sprejeli načrt oziroma namen porabe zbranih sredstev.

Obiščite šolsko spletno stran, na kateri Upravni odbor šolskega sklada objavlja svoje aktivnosti.

Št. TRR 01252-6030657961        sklic:   29908

Zahvaljujemo se vsem, ki boste prispevali v dobro naših in vaših otrok.

                                                               Upravni  odbor šolskega sklada

KOMISIJA ZA SUBVENCIJE

Na šoli v okviru Šolskega sklada deluje Komisija za subvencije, ki pregleduje celotno pomoč prehrane, pomoč socialno šibkim družinam pri kritju plačil dni dejavnosti, šol v naravi …

Starši z nižjimi osebnimi dohodki lahko vložijo vlogo za dodelitev pomoči. Obrazec Vloga za dodelitev pomoči dobite v šolski svetovalni službi pri Neži Zelinka, na spletni strani šole in na prvem roditeljskem sestanku. Vlogo skupaj z dokazili oddate v šolsko svetovalno službo.

Vloge za pomoč bomo sprejemali do petka, 24. septembra 2021, ob morebitni finančni spremembi v družini pa tudi med šolskim letom.