Šolski sklad pomaga vsem učencem pri financiranju ene dejavnosti. Osnovni namen šolskega sklada  je pomoč socialno ogroženim in nadarjenim učencem, da se lahko enakovredno udeležijo nadstandardnega programa šole.

V sklad prispevajo posamezna podjetja, starši in učenci s skupnimi akcijami. Šolski sklad deluje po sprejetih pravilih, predstavljajo pa ga člani upravnega odbora: Polona Zevnik (predsednica), Slađana Ristić (podpredsednica), Petra Prosen (zapisnikarica), Martina Kern, Primož Rappl, Ana Vučina Vršnak in ______________________.

Tudi v letošnjem letu bodo člani sprejeli načrt oz. namen porabe zbranih sredstev.

Obiščite šolsko spletno stran, na kateri Upravni odbor šolskega sklada objavlja svoje aktivnosti.

 Št. TRR: 01252-6030657961        sklic: 29908

Zahvaljujemo se vsem, ki boste prispevali v dobro naših in vaših otrok.

 Možnost namenitve dela dohodnine v šolski sklad

OBRAZEC – Namenitev dela dohodnine v šolski sklad