Za organizirano sodelovanje staršev in šole deluje SVET STARŠEV, ki ga sestavlja po en predstavnik vsakega oddelka. Na prvem roditeljskem sestanku starši izvolijo svojega predstavnika v svet staršev.

Poslovnik sveta staršev

 

***

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV 

September 2021

Maj 2021

September 2020

Junij 2020

Poročilo – pouk na daljavo

Februar 2020

September 2019

Maj 2019

Marec 2019

September 2018

Junij 2018