Na osnovi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj (UL  R Slovenije  št.  97, 02. 12. 2011) obsega okoliš šole: