Simbioza med generacijami je slovenski projekt, ki spodbuja povezovanje različnih generacij in skupnosti ter spodbuja vseživljenjsko učenje. V šolskem letu 2021/22 smo projekt ponovno oživili tudi na naši šoli. Sodelujemo z domom starejših
občanov v Kranju ter društvom Zdrava šola. Pripravljamo medgeneracijske aktivnosti in dogodke, v pomladnih mesecih pa se pridružimo akciji Simbioza giba, ki spodbuja aktivno medgeneracijsko druženje ob različnih športnih aktivnostih.

Jutranja telovadba s starimi starši

Simbioza giba

Simbioza 4. teden

Simbioza 3. teden

Simbioza 2. teden

Simbioza 1. teden

Tanja Fajfar