Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj je podal pobudo za izdelavo  digitalnih načrtov šolskih poti za vse kranjske šole.
Tako je tudi naša šola dobila digitalni načrt šolskih poti za našo šolo. Osnova je naš šolski okoliš.  Opravljeni so bili natančni terenski ogledi.

Za varnost  v prometu moramo v prvi vrsti poskrbeti sami. Mlajši učenci se tudi v šoli usposabljajo za varno gibanje v prometu, starejši učenci in odrasli pa jim bodimo zgled. Digitalni načrt šolskih poti nam je samo v pomoč, da si lahko ogledamo “nevarna mesta” in smo na teh mestih še bolj previdni.

Starši boste mogoče zaznali še kakšna nevarna mesta. Želimo, da sodelujete in nas o teh mestih obvestite.

ŠOLSKE POTI

Prometno varnostni načrt šole