UČBENIKE si lahko učenci izposodijo v šoli brezplačno. Njihova dolžnost je, da učbenike ovijejo in vanje ne pišejo. Za poškodovane in izgubljene učbenike se plača odškodnina (eno ali dve tretjini cene učbenika).

V šoli posredujemo tudi naročilnice za DELOVNE ZVEZKE, ki pa jih morajo starši sami poslati na eno izmed ponujenih založb (običajno imamo naročilnice založb Mladinska knjiga, DZS, Kopija nova, Karun in Office 1), prevzamete pa jih v izbrani založbi oziroma knjigarni.

UČBENIKI, DZ IN OSTALE POTREBŠČINE 2023/24