Na šoli poteka pouk v 20 oddelkih, ki jih obiskuje 491 učencev.

Letos imamo sedem oddelkov podaljšanega bivanja, v katere so vključeni učenci

1., 2., 3., 4. in 5. razreda.

 

Razred Št. oddelkov Št. učencev
1. 2 47
2. 2 54
3. 3 61
4. 2 51
5. 2 57
Skupaj 11 270

 

 

 

Razred Št. oddelkov Št. učencev
6. 2 58
7. 2 53
8. 3 61
9. 2 49
Skupaj 10 221