Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Staneta Žagarja

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj