POZDRAVLJENI SLEDILCI PROJEKTA BODIVA PRIJATELJA!
Kot sem obljubila lansko šolsko leto, je naš projekt BODIVA PRIJATELJA letos zaživel ponovno, tako kot smo bili navajeni v »pred koronskem« obdobju, kot radi rečemo.
Naša šolska svetovalna delavka, Neža Zelinka, ki zelo dobro pozna vse učence naše šole, saj jih spremlja že ves čas od vpisa na našo šolo, se je zelo potrudila in našla vsakemu učencu v 1. a in 1. b razredu enega ali celo dva prijatelja iz 7. a, b in c razredov ter vsakemu učencu iz 2. a in b. razreda enega ali celo dva
prijatelja iz 8. a, b in c razredov. Na njeno pobudo in pobudo razredničarke 2. b razreda, Urške Valjavec, da bi naše prvo srečanje izvedli kar na dan Tradicionalnega slovenskega zajtrka, sem se dogovorila o tem z vodjo tega projekta, Tjašo Zamida, ki je naš predlog podprla, za kar se ji vsi udeleženci iskreno zahvaljujemo, saj je s tem vsem zgoraj omenjenim učencem in njihovim razredničarkam omogočila doživeti nepozabne trenutke druženja in medgeneracijskega sodelovanja omenjenim učencem naše šole.
Z razredničarkami 1. in 2. razredov smo se dogovorile o vsebini našega druženja, ki je bilo seveda povezano s temo – sloganom Slovenskega tradicionalnega zajtrka: Kruh za zajtrk – super dan.
Učenci prvih in sedmih razredov so ustvarjali ilustracije zgodbe potem, ko so pogledali dramatizacijo zgodbe Svetlane Makarovič, Pekarna Mišmaš, učenci drugih in osmih razredov pa so v tehniki lepljenke ustvarili veliko košaro raznovrstnega kruha.
Z razredničarkami prvih in drugih razredov smo v pritličju šolske avle pripravile razstavo nastalih izdelkov.
V foto-galeriji pa si lahko ogledate utrinke našega druženja.

Vodja projekta: Sabina Kolman, učiteljica ZGO, LUM in DKE

***

ZAKLJUČEK PROJEKTA BODIVA PRIJATELJA ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

V tem šolskem letu nam je uspelo organizirati le eno skupno srečanje in sicer novembra 2023 na skupni dejavnosti TD, Slovenskega tradicionalnega zajtrkaKruh za zajtrk – super dan,
saj je bilo v projekt vključeno veliko razredov (dva prva, dva druga in trije sedmi in trije osmi razredi) in s tem tudi veliko število učencev.

Kasneje nam nikakor ni uspelo najti termina za neko skupno dejavnost, saj srečanje med posameznimi razredi ni bilo mogoče, ker so imeli učenci enega razreda svoje prijatelje v različnih drugih razredih, poleg tega pa se je enim in drugim poleg pouka ves čas nekaj dogajalo (različni dnevi dejavnosti in projekti).

V vseh razredih pa so nekateri prijatelji ohranili stike in se družili skupaj na hodniku med odmori, v knjižnici in pri podaljšanem bivanju, ko so večji učenci obiskovali mlajše in jim pomagali pri pisanju domačih nalog in učenju, branju ali pa so se le družili in igrali z njimi. Učiteljice učencev prvih in drugih razredov so bile vesele te pomoči starejših učencev.

V naslednjem šolskem letu 2024/25 bom vzpodbujala učence, tedaj osmih in devetih razredov, k ohranjanju stikov s prijatelji, ki bodo že v drugem oziroma tretjem razredu. Upajmo, da nam uspe najti tudi kakšno skupno dejavnost.

Za prijatelje sedmih in prvih razredov pa se bova z gospo Nežo Zelinka, ki vse učence zelo dobro pozna potrudili izdelati seznam, ki bo omogočal več skupnega druženja, mogoče celo v času pouka DKE za 7. razrede. Seveda pa je to odvisno tudi od urnika v prihodnjem šolskem letu.

Vsekakor potrudili se bomo!

Vsem udeležencem projekta Bodiva prijatelja in tistim, ki nas spremljate na spletni strani naše šole, želim prijetne in sproščujoče počitnice.

Vodja projekta: Sabina Kolman, učiteljica ZGO, LUM in DKE