Poslovnik sveta šole

Najvišji ORGAN UPRAVLJANJA je SVET ŠOLE,  ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja (Jure Kristan, dr. Neven Polajnar, Selman Čorović), trije predstavniki staršev (Igor Seljak, Miha Štucin, Slavica Okorn) in pet predstavnikov delavcev šole (Tomi Tomšič, Klavdija Debelak, Rebeka Zupanec, Polona Kavčič in Petra Kalan).

 

2023

Zapisnik Sveta staršev 8. 6. 2023

2022

2021

Zapisnik 30. 9. 2021

Zapisnik korespondenčne seje oktober 2021

Zapisnik 22. 2. 2021

2020

Zapisnik 29. 9. 2020

2019

Zapisnik 11. 6. 2019

Zapisnik 3. 10. 2019

Zapisnik 26. 11. 2019

2018

Zapisnik 28. 2.2018

Zapisnik 5. 6. 2018

Zapisnik 2. 10. 2018