ravnateljMarko Popit280 28 26
pomočnica ravnateljaAlenka Glastovec280 28 27
tajništvoPetra Kalan280 28 00
knjigovodkinjaMajda Klančar280 28 25 
zbornicaučitelji280 28 22
šol. svet. delavka  Neža Zelinka280 28 17         
Jasna Korenjak280 28 13
 280 28 21
Petra Fon041 976903
knjižnicaJana Kovač280 28 24
šolska zobna ambulantaUrška Hafner,
Tatjana Peternelj
233 05 74
    
FAX280 28 15
SPLETNA STRANhttp://www.osszkr.si
ELEKTRONSKA POŠTAos.szagar@osszkr.si
TRR01252-6030657961