Prvi pohod na Šmarjetno goro

Drugi pohod na Šmarjetno goro

Tretji pohod na Šmarjetno goro

Četrti pohod na Šmarjetno goro

Peti pohod na Šmarjetno goro

Šesti pohod na Šmarjetno goro

Sedmi pohod na Šmarjetno goro

Osmi pohod na Šmarjetno goro

Deveti pohod na Šmarjetno goro