Preventivne vzgojne dejavnosti izhajajo iz poslanstva, vizije, vrednot in ciljev osnovne šole ter potreb učencev in okolja, zato posebno pozornost posvečamo spodbujanju dobrih medsebojnih odnosov, razvijanju učnih in delovnih navad, strpnosti, odgovornosti in spoštovanju.

Svetovalna služba načrtuje in izvaja preventivne dejavnosti na ravni šole, na ravni posameznih razredov ali oddelkov in ko je potrebno, tudi na ravni posameznih učencev.