V skladu s 60. d členom Zakona o osnovni šoli (UL RS št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11) je Svet zavoda OŠ Staneta Žagarja Kranj dne 22.10.2012  sprejel

VZGOJNI NAČRT