Svetovalna služba opravlja ure poklicnega svetovanja za učence 8. in 9. razreda ter posameznike, ki zaključujejo šolanje v nižjih razredih OŠ, sodeluje z Zavodom za zaposlovanje, srednjimi šolami in drugimi organizacijami; individualno svetuje, vodi pogovore s starši in učenci pred vpisom v srednjo šolo, izvaja vpis v srednje šole, svetuje v obdobju prenosa prijav in omejitev vpisa, izvaja ali organizira roditeljske sestanke za starše 8. in 9. razreda, svetuje pri pridobivanju štipendij.

Dnevi odprtih vrat

Rokovnik 2023/24

Poklicni barometer

Slovenske srednje šole

Srednješolski vpisnik 2023

Vpis v SŠ – prenos prijavnice

Predstavitev videoposnetkov ZRSZ Vseživljenjska karierna orientacija

Videovodič uporabe programa Kam in kako

Sistem izobraževanja v Sloveniji

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove

Koristne povezave

Štipendija

To bo moj poklic – IZPOSOJA

Opisi poklicev za osnovnošolce

Priročniki za starše

Visokošolski študij – programi, pogoji za vpis, pretvorba točk