V ŠOLSKEM LETU 2023-24 v naši šoli sodelujejo prijavljeni učenci 9. razredov pod mentorstvom učiteljic (Neža, Mateja, Klavdija, Špela in Martina).

***

Uvodno srečanje

***

Spoznavni večer v šoli 9 – 2023

Podjetje SOVITA Prehrana in storitve d.o.o.

nam je prijazno priskočilo na pomoč in nam priskrbelo sestavine za slastne grižljaje, ki smo jih pripravili ob tabornem ognju. Poskrbeli so tudi, da nam ni preveč padel sladkor, ko smo šli v soboto na Šmarjetno goro.

 

V spodnji galeriji si poglejte, kako smo učenci na palicah pekli hrenovke v listnatem testu. Čisto prvič smo tudi sami skuhali krompirjev golaž s hrenovkami. Na koncu smo sami spekli še sladico (banane s čokolado).

V petek smo se udeleženci Mepija zbrali v šoli. Tam so nas učiteljice dobre volje pričakale in začeli smo s programom. Še enkrat so nam predstavile Mepi in nas s tem še bolj navdušile nad tem projektom.
Temu je sledila priprava večerje. Najprej smo se razdelili v dve skupin; prva je nabirala les za ogenj, druga pa iskala sestavine za golaž. Ko smo opravili te dve nalogi, smo pričeli s pripravo golaža. Na koncu nam ga je uspelo še kar uspešno skuhati. Na ognju smo si spekli tudi hrenovke in testo. Ko smo vse to pojedli, smo v žerjavici spekli še banane s čokolado.

Pozno zvečer smo se odpravili na zeleno streho in tam opazovali zelo lep razgled nad mestom. Noč smo prespali v mali telovadnici. Naslednji dan smo se povzpeli na Šmarjetno goro, in se pogovarjali o veščinah, prostovoljstvu in športu, ki ga bomo opravili.
Imeli smo se zelo dobro, komaj čakam na naslednja srečanja.

Lucija Omers 

Popoldne smo se zbrali v šoli, kjer smo podrobno razpravljali o načrtih za naslednje leto v programu MEPi. Nato smo se zabavali z različnimi igrami, da smo se med seboj bolje spoznali in se nasmejali. Posebej mi je ostala v spominu igra, kjer smo morali vsak povedati tri svoje dobre lastnosti. Ta naloga se je izkazala za zahtevnejšo, kot sem pričakovala.

Ko smo končali s pogovori, smo se razdelili v dve skupini in se odpravili v bližnji gozdiček, kjer smo opravljali dve nalogi za pripravo domačega golaža. Prva skupina je nabirala les, druga pa iskala sestavine in recepte, ki so bili skriti po gozdu. Ko smo zbrali ves les in sestavine, smo pričeli s kuhanjem. Naše kuharske spretnosti niso bile najboljše, a na koncu nam je uspelo pripraviti odličen golaž. Po obroku smo si privoščili še sladico, banane s čokolado, ki so bile odlične.

Ko smo se dobro najedli, smo se odpravili na šolsko zeleno streho, kjer smo se sproščeno pogovarjali in uživali v razgledu. Končno je nastopil čas za spanje, a preden smo zaspali, smo se zabavali tako, da smo se valjali po telovadnici v spalnih vrečah. Še kakšno uro smo se pogovarjali, nato pa smo vsi odšli spat.

Zjutraj smo se zbudili ob sedmi uri, saj smo naredili kratek izlet na Šmarjetno goro, kjer smo se sprostili in klepetali, preden smo se vrnili nazaj v šolo za zaključni pogovor in pospravljanje naših stvari.

Skratka, MEPi večer mi je bil zelo všeč, in nikakor ne obžalujem, da sem se prijavila, čeprav sem morala preživeti en dan več v šoli.

Zoja Bregar

MEPI noč v OŠ Orehek

Poskusna odprava – gorenjska

Kvalifikacijska odprava – primorska

***

Program MEPI je program osebnega razvoja mladih, v katerem mladi uživajo, se spopadajo z izzivi in so za to nagrajeni. Program mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa, katerega način izkoriščanja močno vpliva na to, v kakšno osebo se bo mladostnik razvil.

Vse aktivnosti, izzive in cilje, ki jih želijo doseči na posameznem področju, si mladi zastavljajo in dosegajo sami, odrasli pa jim pri tem nudijo osebno spremljanje, oporo in svetovanje ter določena posebna znanja, ki jih potrebujejo za dosego svojih ciljev. Merilo za pridobitev priznanja tako temelji na izboljšanju znanj ali sposobnosti udeleženca, prilagojeno pa je glede na njegove individualne sposobnostiVsak udeleženec programa MEPI napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s sabo in s svojimi cilji. Temu pravimo načelo netekmovalnosti (z drugimi udeleženci) in je eno izmed desetih glavnih načel
programa MEPI.

Vse ovire in izzivi, s katerimi se mladi soočijo v času aktivne udeležbe v programu, pripomorejo k pridobitvi novih veščin in prepoznavanju lastnih zmogljivosti. Posamezen udeleženec lahko na cilj pride le z odločnostjo in vztrajnostjo. Nagrada zanju – občutek osebne zmage in zadovoljstva ob doseganju ali celo preseganju zastavljenih ciljev in pričakovanj – pa udeležencu programa ostane za vse življenje.

Zaradi zgoraj opisanega sodelovanje v programu MEPI daje mladim možnost, da pridobijo znanja, veščine in osebnostno-socialne kvalitete, ki so visoko vrednotene v 21. stoletju (komunikacija, sodelovanje, vodenje, odgovornost, reševanje problemov, kreativnost, kritično mišljenje, pravičnost, spoštovanje, pripadnost skupnosti, solidarnost idr.), in to ne zgolj pri delodajalcih, ki le-te pričakujejo, če ne že zahtevajo. Teh spretnosti ni enostavno poučevati, znotraj formalne izobrazbe se jih lahko pridobi le v manjši meri, na tržišču pa je zanje treba odšteti nemalo denarja.

Program MEPI predstavlja enkratno metodo dela z mladimi, ki se jo lahko uporablja oz. prakticira kjer koli se mladi zadržujejo, bivajo ali ustvarjajo: v nevladnih organizacijah, mladinskih centrih, osnovnih in srednjih šolah ter drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih, centrih za socialno delo, podjetjih z
mladim kadrom, stanovanjskih skupinah, mladinskih domovih idr.

Program je priznan na mednarodni ravni in dobiva prepoznavnost na nacionalni ravni, v tujini pa velik ugled uživa tudi med delodajalci, saj kaže, da je mlada oseba pripravljena sprejemati izzive ter vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih.

 

Priznanje vojvode Edinburškega ali The Duke of Edinburgh’s Award) je leta 1956 ustanovil princ Phillip, vojvoda Edinburški, mož britanske kraljice Elizabete II., v sodelovanju s Kurtom Hahnom, nemškim pedagogom in priznanim zagovornikom izkustvenega učenja, ter lordom Huntom, vodjo prve uspešne odprave na Mont Everest.

Po II. svetovni vojni so bili mladi fantje, ki so s 15 leti zaključili formalno šolanje, do svojega 18. leta, ko so pričeli z obveznim služenjem vojaškega roka, prepuščeni predvsem sami sebi. Naraščajoča skrb za njihov osebnostni razvoj je spodbudila princa Phillipa k razmišljanju o programu neformalnega učenja, ki bi mlade opremil in motiviral za aktivno preživljanje prostega časa.

Skupaj s Kurtom Hahnom je tako zasnoval program, ki temelji na izkustvenem učenju, in ga predstavil pod imenom Priznanje vojvode Edinburškega. Sir John Hunt (kasneje lord Hunt) je bil imenovan za prvega vodjo programa.

Beseda “mednarodno” se je imenu programa pridružila leta 1980 kot rezultat hitrega širjenja programa po svetu. Že leta 1975 je število udeležencev preseglo milijon, slabih 15 let kasneje pa jih je bilo že več kot dva milijona. Statistika za letošnje leto kaže, da je v programu do sedaj sodelovalo več kot 8 milijonov mladih iz več kot 140 držav.

Slovenija se je v program vključila leta 1997 preko British Council, ko je v okviru Šolskega centra Velenje potekal pilotski projekt izvajanja programa.

Leta 1999 je program prevzelo Društvo Mladinski ceh, ki ga je v tem času sistemsko, konceptualno in strateško vzpostavljalo.  Zaradi vse večjega obsega dela in ambicij po širitvi programa po Sloveniji se je leta 2003 pojavila potreba po ustanovitvi Nacionalnega odbora za program MEPI, registriranega kot Društvo MEPI – Mednarodno priznanje za mlade.  V okviru društva se je program razvijal in širil predvsem po osnovnih in srednjih šolah. Sočasno s spremembami na globalni ravni je v letu 2013  stekla reorganizacija Nacionalnega odbora v Nacionalni urad, ki od jeseni 2013 dalje deloval v okviru novoustanovljenega Zavoda MEPI. Ta si prizadeva večati prepoznavnost, širiti dostopnost in zagotavljati odličnost izvedbe programa  MEPI v Sloveniji.

 

Koncept Programa MEPI temelji na izkustvenem učenju in je zamišljen kot prilagodljiv in vsakemu posamezniku posebej prilagojen program dejavnosti v prostem času.

Namenjen je mladim med 14. in 25. letom starosti. Gre za čas prehoda med adolescenco in odraslostjo, ki je najtežje obdobje v življenju mladega človeka. Mladim omogoča, da se učijo neposredno iz svojih lastnih izkušenj.

Zasnova programa temelji na osebnem (individualnem) izzivu. Iz širokega nabora aktivnosti, ki so na voljo v okviru štirih področij, si vsak posameznik oblikuje program, prilagojen svojim sposobnostim in potrebam.

Standard izvedbe, ki se predpisuje na vsaki stopnji Programa, predstavlja za mladega človeka resničen izziv in mu daje občutek, da je nekaj dosegel. Kakršne koli “bližnjice” ta občutek zmanjšajo. Merilo za pridobitev priznanja temelji na individualnem napredku, vloženem trudu in vztrajnosti udeleženca.

Naloga mentorjev pri tem je, da oblikovani program zajema vseh 10 temeljnih načel programa.

 1. Netekmovalnost
  Gre za osebni izziv in ne tekmovanje.
 2. Dostopnost
  Za vse, ki želijo.
 3. Prostovoljnost
  Mladi sami odločajo o svojem prostem času.
 4. Uravnoteženost
  Udeleženci so dejavni na vseh 4 področjih.
 5. Individualnost
  Vsak si oblikuje svoj program, ki ga je mogoče prilagoditi glede na lastne potrebe, okoliščine in lokalne možnosti.
 6. Razvojnost
  Sodelovanje v programu spodbuja osebni in socialni razvoj. Pomembno je sodelovanje, priznanje pa je le pika na i.
 7. Stopnjevanje
  Program je postopen in ponuja tri težavnostne stopnje: bronasto, srebrno in zlato.
 8. Vztrajnost
  Potrebna je več kot le trenutna navdušenost! Gre za maraton in ne tek na kratke proge (šprint).
 9. Navdih
  MEPI te navdihuje, da presežeš lastna pričakovanja; prebuja tvojo iniciativnost, entuziazem, energijo.
 10. Zabava
  Mladi se najučinkoviteje učijo, kadar jim je prijetno oziroma ko se zabavajo!