Postopek prenosa prijav za vpis v srednjo šolo bo tudi letos potekal elektronsko.

Prijave elektronsko prenašate starši in učenci preko srednje šole, kjer ste oddali prijavo za vpis v srednjo šolo (in ne osnovna šola).

Prijavo prenesete tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer ste oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca oziroma na poseben elektronski naslov, ki ga je šola ustvarila v ta namen, posredujete skeniran oz. fotografiran »obrazec / izjava za prenos prijavnice«, podpisan s strani kandidata in starša (obrazec je objavljen tudi na spletni strani MIV), v katerem pisno zaprosite, da v vašem imenu svetovalni delavec srednje šole odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Če se bo vaš otrok odločil za prenos prijavnice, opozarjamo, da lahko prenos prijavnice izvedete najkasneje do 23. 4. 2024, do 15. ure.

Seznam svetovalnih delavcev SŠ 2024

Prenos prijavnice-Obrazec