V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da bi razširili, olepšali in povečali naš šolski eko vrt, s katerim bi učencem naše šole, posredno pa tudi njihovim družinam, zopet bolj približali stik z naravo, skrb za okolje, trajnostno vrtnarjenje, ekologijo ter pomen uživanja lokalno pridelanega sadja in zelenjave za zdravje. Hkrati bi pri učencih razvijali odgovornost, vestnost in zanesljivost ter delavnost. Učitelji si želimo, da bi bil šolski vrt tudi inspiracija za vse teoretične učne vsebine v učilnici, ki bi jih povezali s praktičnim delom na vrtu. Učitelji se v ta namen tudi izobražujemo.

 

Naša vizija je, da bi k skrbi za šolski vrt povabili in pritegnili tudi starše. Hkrati bi se tako šolski okoliš lahko ob organiziranih šolskih prireditvah družil na šolskem vrtu in užival pridelke z vrta. Učenci bi se naučili, kako si pridelajo na majhnem prostoru tudi nekaj svoje hrane.

 

Naša šola ima že čebelnjak, manjši sadovnjak, kompostni kup in medoviti vrt ter listnati gozdiček, ki obogati otroški direndaj po pouku. Je vir inspiracija za raznorazne igre v oddelkih podaljšanega bivanja.

 

Ker bi želeli na našem vrtu postaviti vrtno lopo za orodje, samokolnice, zalivalke in semena, smo se januarja letos prijavili na razpis Zavarovalnice Triglav, ki nam je odobrila sredstva, s katerimi bomo v mesecu aprilu in maju uresničili našo prvo željo. Ker pa je vrt živi sistem, ki se nenehno spreminja, že kujemo nove ideje, s katerimi bi ga lahko popestrili in razširili ter vključili čim več učencev v skrb za naš eko vrtiček.

Urška Valjavec, skupina za šolski eko vrt

OTVORITEV VRTNE UTE 

SADIKE ZELENJAVE IN ZELIŠČ 

ŠOLSKI VRT POMLADI 

ŠOLSKI VRT POLETI 

ŠOLSKI VRT JESENI