Interesna dejavnost RAČUNALNIŠTVO

v šolskem letu 2017/18

za učence tretjih razredov poteka

vsak drugi PONEDELJEK (LIHI TEDNI)

v preduri (od 7:30 do 8:15).

mentorica Martina Kern