Učiteljica vodi pouk na daljavo preko e-sporočil v Lopolisu in/ali e-pošte.

***

Sreda, 25. 3. 2020

2. teden GUM za 5. razred

***

Petek, 20. 3. 2020

GUM