Učenci so pri Robo delavnicah uporabljali svetovno priznane LEGO® Education izobraževalne programe (Simple Machines, We Do 2.0, Spike PRIME, Spike Essentiall in Mindstorm). Tekom delavnic so učenci na podlagi različnih izzivov sestavljali robote in druge (lastne) kreacije ter jih s pomočjo LEGO aplikacije tudi programirali.
Preko igre se spodbuja radovednost otrok za raziskovanje in krepi razvoj socialnih veščin, sodelovanje ter komunikacijo s svetom okoli sebe. Hkrati pristop otrokom omogoča delo v tandemu, praktično raziskovanje in vpogled v delovanje strojev ter njihovih sestavnih elementov.

Tehnični dan je odlično izvedel Zavod 1-2-3.

Urša Gašperšič