Naša šola letos sodeluje v projektu Zeleni Pingvin, s katerim skušamo zmanjšati okoljski odtis naše šole in posledično njen vpliv na podnebne spremembe. V ta namen se celo leto trudimo zmanjšati količino zavržene hrane, racionalizirati porabo elektrike, energije za ogrevanje in vode ter v šolo prihajati na čim bolj trajnosten način. S tem zmanjšujemo odpadke na izvoru, količino po nepotrebnem porabljene energije in ne zaničujemo truda ogromno ljudi, ki ga vložijo v pridelavo in pripravo zdrave hrane. Ko seštejemo vse majhne korake, ki jih naredi vsak posameznik, na koncu dobimo za en dolg pohod dobrih dejanj. To se je pokazalo tudi pri tekmovanju med šolami, kjer je naša šola dosegla odlično drugo mesto. Organizatorji projekta so nas za naše prizadevanje nagradili s 600 €, ki jih bomo namenili za športne rekvizite, s katerimi bomo poskrbeli, da bomo fit in zdravi še naprej.

Hvala vsem učencem in učiteljem, ki so tako ali drugače sodelovali pri projektu in pomagali doseči tako odličen rezultat.

Projekt pa se z razglasitvijo zmagovalcev ne končuje, saj se bomo še naprej trudili zmanjševati količino zavržene hrane in porabljene energije, izkušnje, dobre navade in znanje pa bomo prenesli tudi v svoje vsakdanje življenje.

V projektu je združilo moči pet partnerjev iz Slovenije in Norveške – Iskraemeco kot vodilni partner, mestni občini Kranj in Ljubljana, DOVES FEE Slovenija – Ekošola in Foundation for Environmental Education Norway. Nagrade je podelila Iskraemeco, za kar se ji na tem mestu najlepše zahvaljujemo.

Avtor fotografij iz javne podelitve je Samo Paušer. Ker je bil naš ravnatelj g. Marko Popit takrat službeno odsoten, smo mu učenci nagrado predali naknadno. Ob tem nas je v objektiv ujela Petra Kalan.

Tomi Tomšič, prof. geografije in zgodovine, šolski multiplikator projekta