V Arboretumu so se učenci učili postopka izdelave herbarija, se sprehodili po parku, spoznavali drevesne vrste ter nabirali liste dreves za herbarij.