Učenci sedmih razredov so pri izbirnem predmetu Obdelava gradiv les izdelovali sedežne garniture iz palet. 

Urša Gašperšič