Z učenci prvih razredov smo se odpravili na Pungert, kjer je sledila igra na igralih. Lotili pa smo se tudi izdelave domačega jabolčnega soka (mošta).

Izdelava jabolčnega soka in igre na Pungertu (1. razredi) 10-2022