JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. in 2. razreda od 6.15 do 8.15 v učilnicah 3 in 4.
Vstop v jutranje varstvo je mogoč do 7.30.

PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje (PB) je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, organizirana po pouku.
Letošnje šolsko leto je namenjeno učencem od 1. do 4. razreda.
Vanj se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola.
Ob izpisu je potrebno izpolniti OBRAZEC ZA IZPIS OTROKA IZ OPB. Objavljen je na šolski
spletni strani, lahko pa ga izroči tudi učitelj podaljšanega bivanja.
Učencem 4. razredov je podaljšano bivanje zagotovljeno do 15. ure.
V času PB se prepletajo naslednje dejavnosti: kosilo, sprostitvena dejavnost, samostojno učenje
in ustvarjalno preživljanje prostega časa.
Kosilo je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo s poudarkom na kulturi
prehranjevanja.
Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči
učencev in se odvija v aktivni in pasivni obliki. V čim večji meri jo poskušamo izvajati na svežem
zraku v šolskem gozdičku.
Samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na
samostojno opravljanje učnih aktivnosti: pisanje domače naloge, učenje, branje… Podaljšano
bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato morajo učenci dopolniti domače naloge
doma.
Ustvarjalno preživljanje časa je namenjeno razvedrilu, ustvarjanju, sprostitvi … Učencem
omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami z določenim ciljem.
ODHOD DOMOV

Vsaka sprememba odhoda učenca mora biti sporočena v pisni obliki. Če se pojavi tekom
dneva, se sporoči v tajništvo.
Starši lahko vstopijo v šolsko stavbo. Potrkajo na vrata otrokove učilnice, se predstavijo in
povedo, po koga so prišli. Nato počakajo pred vrati. Če se učenci nahajajo na zunanjih površinah,
stopijo do učitelja.
Učenci se v času podaljšanega bivanja večinoma nahajajo v matičnih učilnicah.
V pritličju: 1. a (4), 1 .b (3), 2. a (7), 2. b (6), 2. c (5)
V 1. nadstropju: 3. b (21), 3. c (23), 3. a + 4. a (25)
V 2. nadstropju: 4. b + 4. c (44)
Sprememba lokacije bo označena na vratih matične učilnice.