V zadnjih letih smo priča velikemu porastu uporabe naprav z zasloni na vseh področjih življenja pri vseh generacijah, tudi med otroki in mladostniki, kar je predvsem posledica razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije in

njene vpetosti v vsakdanje življenje.

Nastale so prve nacionalne Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih.

Smernice so pripravili pediatri iz Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo v sodelovanju z NIJZ in drugimi strokovnjaki, ki se pri svojem delu soočajo s tovrstno problematiko.

Na spletnih povezavah je mogoče dostopati tako do priročnika kot do letaka Smernic:

– priročnik: https://online.pubhtml5.com/agha/giyr/#p=6

– letak: https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/novice-dokumenti/karton-za-star%C5%A1e.pdf?sfvrsn=23bb3436_2

Več na: https://www.nijz.si/sl/smernice-za-uporabo-zaslonov-pri-otrocih-in-mladostnikih