Dostop do ovrednotenih preizkusov in izpisa dosežkov vsakega učenca bo omogočen preko spletne strani http://npz.ric.si z učenčevo šifro, ki  jo je  učenec dobil v šoli in številko EMŠO, in sicer:

  • od 1. 6. do vključno 3. 6. 2021 za učence 9. razreda in
  • od 7. 6. do vključno 9. 6. 2021 za učence 6. razreda.

Aplikacija bo dostopna od 8. ure zjutraj na prvi dan  in do 20. ure zvečer na zadnji dan. Učenci na vpogledu v šoli in doma s starši do svojih preizkusov dostopajo preko iste spletne strani.

V šoli bodo učenci v prisotnosti učitelja posameznega predmeta, ki se je v rednem roku preverjal z nacionalnim preizkusom znanja, izvedli vpogled v ovrednotene naloge  v elektronski obliki  (v obliki pdf) pri urah rednega pouka.

Ovrednoteni preizkusi znanja učencev s posebnimi potrebami, ki jih ni mogoče digitalizirati, bodo vrnjeni šoli v tiskani obliki. Učenci bodo pri rednem pouku izvedli vpogled v naloge. Starši si lahko ob predhodni najavi v tajništvu šole  ovrednotene naloge učencev s posebnimi potrebami ogledate v šolskih prostorih.

Starše in učence vabimo, da si v navedenih dneh ovrednotene preizkuse znanja ogledate. Starši, ki doma nimate možnosti vpogleda v naloge NPZ, boste vpogled v ovrednotene preizkuse znanja za vse predmete lahko izvedli v šolski računalnici ob predhodni prijavi v tajništvu 04 280 2800 do 31. 5. 2021 do 12.00 za devetošolce oz. do vključno 5. 6. 2021  do 12.00 za šestošolce. O terminu vpogleda vas bomo naknadno obvestili.

Vodstvo šole