Z letošnjim letom smo se vključili v Moj  SLOfit – posodobljen način spremljanja gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti naših učencev, kar je bilo do sedaj vodeno v sklopu Športnovzgojnega kartona. Aplikacija omogoča staršem vpogled v rezultate meritev. Za vključitev otrok v šolske meritve za Športnovzgojni karton in uporabo brezplačne aplikacije Moj SLOfit potrebujemo vaše soglasje. Obrazec – soglasje vam bodo prinesli vaši otroci. Prosimo, da ga podpisanega vrnejo razredniku.

Več si lahko preberete na spletni strani:  www.slofit.org