Kranj, 19. junij 2020 – Aktiv ravnateljev z območja Mestne občine Kranj (MOK) in okolice se je v torek seznanil s prizadevanji MOK za povečanje lokalne samooskrbe ter podprl namero, da bi bilo več lokalno pridelane hrane tudi na jedilnikih šol in vrtcev. Ta cilj bo lažje dosegljiv s skupnim in bolj fleksibilnim javnim naročanjem.

 

Aktivu ravnateljev, v katerem so ravnatelji kranjskih osnovnih šol, Kranjskih vrtcev ter ravnateljica OŠ Šenčur in predstavnica OŠ Davorina Jenka iz Cerkelj, sta se na torkovem sestanku pridružila tudi župan MOK Matjaž Rakovec in direktor kranjske mestne uprave Bor Rozman. Seznanila sta jih z aktivnostmi, ki jih občina izvaja s ciljem, da  poskrbi za bolj kakovostno  prehrano najbolj ranljivih skupin – otrok, mladostnikov in starejših. To namerava doseči predvsem z ukrepi in spodbudami lokalnim pridelovalcem, da povečajo pridelavo, obenem pa vzbuditi interes za nabavo lokalno pridelane hrane tudi pri občanih in javnih zavodih.

Dinamični nabavni sistem

Župan in direktor mestne uprave MOK sta ob tem ravnateljem predstavila predlog, ki bi omogočil uresničitev zadanih ciljev: želja je, da bi javni zavodi v čim večji meri poenotili jedilnike, na katerih bi bilo več lokalno pridelanih živil, živila pa bi nabavljali s skupnim javnim naročilom. Gre za posebni mehanizem javnega naročanja, t. i. dinamični nabavni sistem, h kateremu bi zavodi lahko pristopali postopno, pri tem pa imeli strokovno in tehnično podporo ves čas trajanja naročila, kar bo financirala Mestna občina Kranj. Tudi lokalni pridelovalci bi lahko pristopili kot ponudniki kadarkoli in ne šele ob naslednjem javnem naročilu.

Aktiv ravnateljev je pozdravil predlog, ki je med pomembnejšimi projekti MOK na področju lokalne prehranske samooskrbe.

Posvet, anketa, delavnice

MOK je sicer v okviru Strateškega sveta za pametno mesto in pametno skupnost MOK ustanovila projektno skupino za povečanje lokalne prehranske samooskrbe, katere cilj je prav povečanje deleža kakovostnih lokalnih in ekoloških živil v šolah, vrtcih ter drugih javnih zavodih.

MOK je izvedla še druge aktivnosti, med njimi posvet na temo lokalne samooskrbe za predstavnike javnih zavodov, ki so se ga udeležili organizatorji prehrane, predstavniki zadrug, Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ravnatelji šol in vrtcev …

V javnih zavodih z območja Kranja so v sodelovanju z Biotehničnim centrom iz Naklega izvedli tudi anketo o vključenosti lokalnih proizvodov v jedilnike javnih zavodov, posebna strokovna delovna skupina MOK pa bo usklajevala izhodišča, kako konkretno povečati delež lokalnih in ekoloških jedi v javnih zavodih: s pripravo jedilnikov, organizacijo nabave, načeli naročanja. V načrtu je tudi priprava kategorij, skupin in posameznih sklopov živil ter izdelava vzorčnih jedilnikov na osnovi smernic in dobrih praks.

Ob tem so predvidene še posebne delavnice za organizatorje prehrane s strokovnim predavatelji oziroma kuharskimi mojstri. V zvezi s MOK dogovarja z gostinstvom Jezeršek, cilj pa je čim več lokalne hrane vključiti v šolske, domske in vrtčevske jedilnike.

Seznam lokalnih pridelovalcev

Mestna občina Kranj je v času epidemije covid-19 še bolj pospešeno pozivala lokalne kmetovalce, naj sporočijo osnovne podatke o ponudbi njihovih kmetij, in jih uvrstila na seznam. Tega še sproti dopolnjuje, da je na voljo ljudem, ki bi želeli delež lokalno pridelane hrane povečati na domačih jedilnikih. Ob tej priložnosti MOK znova poziva lokalne pridelovalce, ki še niso na seznamu, naj na e-naslov: barbara.ciric@kranj.si sporočijo osnovne informacije o kmetiji in ponudbi, da se jih uvrsti v seznam. Tabela za vnos podatkov je na voljo v priponki v objavi seznama na spletu.