Sklep o izboru največ štirih predmetov

V skladu z zakonodajo na začetku vsakega šolskega leta ministrica za izobraževanje, znanost in šport izda sklep o izboru največ štirih predmetov za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2019/2020.

 

Izbrani predmeti za določitev tretjega predmeta so:

  • biologija
  • zgodovina
  • šport
  • tuji jezik

S posebnim sklepom je določeno tudi iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja na posamezni šoli.

Na naši šoli se bo v šolskem letu 2019/2020 preverjalo znanje iz športa.

 

Sklep – NPZ 2019-20