Spoštovani starši,
prosimo vas, da za šolsko leto 2019/2020 oddate Prijavo na šolsko prehrano za svoje otroke
(obrazec v prilogi). Izpolnjeno in podpisano prijavo naj učenec prinese do torka, 11. 6. 2019.

Prehrana – obvestilo

Katalog

Potrdilo o dieti

Potrdilo o ukinitvi diete

3624_Prijava_na_prehrano_učenci