Zakon o zaščiti prijaviteljev – ZZPri

Notranja pravila kršitev in zaščita prijavitelja po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

Notranji akt za vzpostavitev notranje poti za prijavo

OBRAZEC – notranja prijava

Politika zasebnosti