Z učitelji  se boste lahko pogovorili na govorilnih urah po naslednjem razporedu:

 

RAZRED UČITELJ UČILNICA GOVORILNE URE
1. a

Gabi Čimžar

Klavdija Debelak

kabinet GU ponedeljek,  11.15–12.00
1. b

Lucija Orehar

Meta Zibelnik

kabinet GU petek, 11.15–12.00
2. a Maja Teran kabinet GU četrtek, 7.30–8.15
2. b Slađana Ristić kabinet GU petek, 10:25-11:10
3. a Simona Benedik kabinet GU ponedeljek,  10.25–11.10
3. b Anja Bernik kabinet GU ponedeljek,  9.30–10.10
3. c Polona Kavčič kabinet GU torek, 11.15–12.00
4. a Emiliana Logar učilnica 44 torek, 9.20–10.05
4. b Marjetka Svoljšak kabinet GU četrtek 8.25–9.10
5. a Andreja Zakotnik kabinet GU ponedeljek,  10.25–11.10
5. b Polona Zevnik kabinet GU ponedeljek, 11.15–12.00
6. a Lidija Švigelj  računalnica torek, 10.25–11.10
6. b Neva Pogačnik  računalnica četrtek,  9.20–10.05
7. a Tomi Tomšič  učilnica 46 ponedeljek, 13.55–14.40
7. b Lejla Sirk  kabinet GU sreda, 9.20–10.05
8. a Mirjam Sitar  kabinet GU torek,  10.25–11.10
8. b Branko Milovnovič  kabinet GU četrtek, 12.05–12.50
8. c Anita P. Zalašček  kabinet petek, 9.20–10.05
9. a Polona Gašperšič  učilnica 24 sreda, 12.05-12.50
9. b Marko Popit  učilnica TIT torek,  10.25–11.10

 

UČITELJ UČILNICA GOVORILNE URE
Irena Černe kabinet GU sreda, 10.25–11.10
Alenka Glastovec pisarna sreda, 11.15–12.00
Klaudija Habjan kabinet GU sreda, 11.15–12.00
Martina Kern račun. kabinet ponedeljek, 11.15–12.00
Sabina Kolman kabinet ponedeljek, 10.25–11.10
Darja Lebar kabinet GU četrtek, 11.15–12.00
Breda Markelj računalnica petek, 9.20–10.05
Špela E. Soklič kabinet GU ponedeljek, 11.15–12.00
Julijana Šarčević kabinet GU petek, 10.25–11.10
Katarina Škufca kabinet po dogovoru
Rebeka Zupanec kabinet ponedeljek, 9.20–10.05
Marko Žun kabinet četrtek, 12.05–12. 50
Petra Prosen kabinet sreda, 11.15 – 12.00

 

*kabinet GU: prostor v prvem nadstropju poleg računovodstva

 

Skupne govorilne ure za vse učence razredne in predmetne stopnje bodo enkrat mesečno vsak drugi delovni torek:  

  • za starše učencev od 1. do 9. razreda od 18.00 do 19.00 ure,

Na skupnih govorilnih urah bodo prisotni vsi učitelji in šolski svetovalni delavki. Zaželeno je, da se na razgovor pri svetovalnih delavkah v naprej dogovorite.

 

 

Razpored  skupnih govorilnih ur po mesecih
9. oktober 2018
13. november 2018
11. december 2018
15. januar 2019
februar – roditeljski sestanki z govorilnimi urami
12. marec 2019
9. april 2019
14. maj 2019

 

Z učitelji pa se boste lahko pogovorili  tudi izven skupnih govorilnih ur. Ko boste starši menili, da je potrebno govoriti z učiteljem, pokličite in se dogovorite za  pogovor.