Simbioza med generacijami je slovenski projekt, ki spodbuja povezovanje različnih generacij in skupnosti ter spodbuja vseživljenjsko učenje. V šolskem letu 2021/22 smo projekt ponovno oživili tudi na naši šoli. Sodelujemo z domom starejših
občanov v Kranju ter društvom Zdrava šola. Pripravljamo medgeneracijske aktivnosti in dogodke, v pomladnih mesecih pa se pridružimo akciji Simbioza giba, ki spodbuja aktivno medgeneracijsko druženje ob različnih športnih aktivnostih.

Simbioza giba

Simbioza 4. teden

Simbioza 3. teden

Simbioza 2. teden

Simbioza 1. teden

Tanja Fajfar