Za organizirano sodelovanje staršev in šole deluje SVET STARŠEV, ki ga sestavlja po en predstavnik vsakega oddelka. Na prvem roditeljskem sestanku starši izvolijo svojega predstavnika v svet staršev.

Poslovnik sveta staršev

***

ZAPISNIKI SEJ SVETA STARŠEV 

September 2017

Junij 2017

Marec 2017

Januar 2017

September 2016

Maj 2016

Februar 2016

September 2015