OBVESTILO: V torek, 23. 1. 2018 ob 14.00 se bo pričela dejavnost čebelarskega krožka, v katero so vabljeni učenci 4., 5. in 6. razreda.

 

***

 

Med bogato ponudbo interesnih dejavnosti naj učenci izberejo le toliko dejavnosti, kolikor jih v resnici zmorejo obiskovati. Načrtujemo tudi druge interesne in športne dejavnosti, ki jih bodo izvajali zunanji sodelavci, če bo dovolj prijav. Obiskovanje izbrane dejavnosti je obvezno. Učenci ob zaključku šolskega leta prejmejo potrdilo o obiskovanju.

 

Interesne dejavnosti, ki jih v šolskem letu 2017/18 izvajajo učitelji naše šole:

 

KROŽEK, DEJAVNOST MENTOR STOPNJA
ABC ŠPORT Uroš Švegelj 1.–3. razred
USTVARJALNE URICE Mateja Smolej 2.–3. razred
SPROSTILNE DEJAVNOSTI Petra Prosen 2.–5. razred
OTROŠKI PEVSKI ZBOR Julijana Šarčević 1.–5. razred
PREŠERNOVA BRALNA ZNAČKA razredniki 1.–5. razred
FLL JUNIOR

Gabi Čimžar,

Anja Bernik

1.–3. razred
ANGLEŠKI DRAMSKI KROŽEK Š. E. Soklič  2.–3. razred
KNJIŽNIČNI KROŽEK Jana Kovač 4.–5. razred
PLANINSKI KROŽEK Andreja Zakotnik 4.–9. razred
TEČAJ ZA NEPLAVALCE Darja Lebar 4.–9. razred
BRALNI KLUB 2

Jana Kovač,

Polona Zevnik

4.–6. razred
ROBOTIKA Marko Popit 5. –6. razred
ČUJEČNOST SKOZI UMETNOST Julijana Šarčević 5.–9. razred
ŽAGARBEND Julijana Šarčević 5.–9. razred
DEŠKI PEVSKI ZBOR Julijana Šarčević 5.–7. razred
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

Irena Černe

A. Z. Pogačnik

5.–9. razred
PREŠERNOVA BRALNA ZNAČKA

Lejla Sirk

Polona Gašperšič

6.–9. razred
MLADINSKI PEVSKI ZBOR Julijana Šarčević 6.–9. razred
JAVNO NASTOPANJE Jana Kovač 6.–9. razred
LOGIKA Breda Markelj 6.–9. razred
BRALNI KLUB 1

Jana Kovač,

Lejla Sirk, Polona Gašperšič

7.–9. razred
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA Rebeka Zupanec 7.–9. razred
MALE SIVE CELICE

Polona Kavčič

Maja Teran

7.–9. razred
FLL

Marko Popit,

Lucija Orehar

izbrani učenci
USTVARJALNO PODJETNIŠTVO Marko Popit izbrani učenci
ŠAH Miško Bulatović 1.–9. razred
RAČUNALNIŠTVO Martina Kern 3.  razred

 

 

Informacije o vsebini in urnike bodo učenci dobili pri mentorjih, ki bodo dejavnost vodili. Dejavnosti s področja športa se bodo pričela v oktobru, učenci bodo o pričetku vadbe pravočasno obveščeni.

 

 

  MODELARSKI  KROŽEK

 

Na šoli ima letalsko modelarska dejavnost že 50-letno tradicijo. S finančno pomočjo Mestne občine Kranj  se bo dejavnost nadaljevala tudi to šolsko leto.  V dejavnost se lahko vključujejo učenci od tretjega do devetega razreda. Učenci se bodo seznanili z obdelovalnimi postopki gradiv, z načrti in stroji, ki so primerni za to stopnjo. Vsak učenec bo izdelal svoj izdelek, ki ga bo odnesel domov. Za izdelavo modelov boste uporabljali v glavnem naravne materiale. Vse, ki si želite pridobiti nekaj modelarskega znanja, natančnosti in vztrajnosti, vabimo k vpisu.

Modele izdelujemo iz raznih materialov in polizdelkov, zato znaša celoletni prispevek 80 €.

Dejavnost bo izvajal g. Tone Golob.

Učenci ste dobrodošli v ponedeljek, torek ali sredo od 14. do 17. ure.

Pričetek v ponedeljek, 12. septembra.

Ker želimo zagotovili čim manjše skupine, prosimo, da izberete želeni in rezervni termin za modelarski krožek: dan in uro (npr.: torek, 14.00-15.30 ali 15.30-17.00.)

Kontakt: Tone Golob

Tel.: 041 842 512

golob.tone@gmail.com