Rdeča nit Zdrave šole v šolskem letu 2022/2023 je:

»MI VSI ZA LEPŠI (BOLJŠI) JUTRI

Vir: Google slike

V šolskem letu 2022/23 naša šola vstopa v 7. leto sodelovanja v nacionalnem projektu Slovenske mreže zdravih šol, ki uspešno deluje v okviru Evropske mreže šol.

Z vstopom v projekt se je naša šola prostovoljno odločila, da bomo poleg učno-vzgojnega procesa, ki ga šola ponuja, z različnimi dejavnostmi še dodatno vzpodbujali, omogočali in krepili zdravje na vseh možnih področjih: telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem.

Vsako šolsko leto si na šoli zastavimo nove naloge. Nekatere izmed njih potekajo preko celega šolskega leta, druge le občasno, v obliki delavnic itd.

Z dejavnostmi, ki jih smo jih izvajali v preteklih letih in jih bomo tudi v prihodnje, želimo vplivati na vedenje posameznikov kot tudi na kakovost njihovih socialnih odnosov, življenjskih pogojev in okolja, v katerem živimo. Zavedamo se, da gresta zdravje in izobraževanje z roko v roki in sta neločljivo povezana.

Projekt Zdrava šola je med učenci in učitelji lepo zaživel. Ugotavljamo pa, da bo potrebnega še precej truda in prizadevanja, da bi »zdravošolske aktivnosti« dosegle več učencev predvsem pa njihovih staršev in starih staršev, ki bi zdrav način življenja nadaljevali tudi doma.

Program Zdrave šole 2022-23

Zapisala vodja Zdrave šole: Rebeka Zupanec, prof.