Koledar NPZ 2018/19

Na spletni strani Republiškega informacijskega centra

si učenci in starši preberejo splošne informacije:

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

 

SKLEP O IZBORU NAJVEČ ŠTIRIH PREDMETOV

V skladu z zakonodajo na začetku vsakega šolskega leta ministrica za izobraževanje, znanost in šport izda sklep o izboru največ štirih predmetov za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2018/2019.

 

Izbrani predmeti za določitev tretjega predmeta so:

  • tuji jezik
  • likovna umetnost
  • državljanska in domovinska kultura in etika
  • fizika

 

S posebnim sklepom je določeno tudi iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja na posamezni šoli.

 

Na naši šoli se bo v šolskem letu 2018/2019 preverjalo znanje iz tujega jezika – angleščine.