Podaljšano bivanje (PB) je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, organizirana po pouku. Letošnje šolsko leto je namenjeno učencem od 1. do 4. razreda. Vanj se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola. Ob izpisu je potrebno izpolniti OBRAZEC ZA IZPIS OTROKA IZ OPB. Objavljen je na šolski spletni strani, lahko pa ga izroči tudi učitelj podaljšanega bivanja.

Učencem 4. razredov je podaljšano bivanje zagotovljeno do 15. ure.

V času PB se prepletajo naslednje dejavnosti: kosilo, sprostitvena dejavnost, samostojno učenje in ustvarjalno preživljanje prostega časa.

Kosilo je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo s poudarkom na kulturi prehranjevanja.

Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev in se odvija v aktivni in pasivni obliki. V čim večji meri jo poskušamo izvajati na svežem zraku v šolskem gozdičku.

Samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje učnih aktivnosti: pisanje domače naloge, učenje … Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato morajo učenci dopolniti domače naloge doma.

Ustvarjalno preživljanje časa je namenjeno razvedrilu, ustvarjanju, sprostitvi … Učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami z določenim ciljem.

ODHOD DOMOV

 

Vsaka sprememba odhoda učenca mora biti sporočena v pisni obliki.

Starši otroka prevzamejo pri glavnem vhodu v šolo. Varnostniku ali dežurnemu učitelju sporočijo ime, priimek in razred otroka.

OBRAZEC ZA IZPIS OTROKA IZ OPB