Podaljšano bivanje (PB) je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, organizirana po pouku.
Namenjena je učencem od 1. do 5. razreda.
Vanj se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola.
V času PB se prepletajo naslednje dejavnosti:
– kosilo, kjer je v ospredju predvsem razvijanje odnosa do hrane, uporaba pribora in spoznavanje zdrave prehrane;
– samostojno učenje, kjer se učenci navajajo načrtovati svoje delo in upoštevati navodila;
– ustvarjalno preživljanje časa, kjer učenci pod učiteljevim vodstvom urijo ročne spretnosti in ustvarjajo zanimive izdelke, spoznavajo in urejajo šolski vrt, spoznavajo in izvajajo vsebine zdravega načina življenja;
– izbirni prosti čas kot igre v gozdičku, na igrišču in po kotičkih, interesne dejavnosti…

 

Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato morajo učenci dopolniti domače naloge doma.

O prevzemu učenca mora biti učitelj vedno obveščen. Če so učenci v učilnici, ga starši počakajo pred razredom.

Vsaka sprememba odhoda učenca mora biti sporočena v pisni obliki.

 

Obrazec – izpis iz OPB