Podaljšano bivanje je za učence organizirano po končanem pouku do 16.40.

V času PB se prepletajo naslednje dejavnosti:

  • kosilo,
  • samostojno učenje,
  • ustvarjalno preživljanje časa in
  • sprostitvena dejavnost.

Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, so združeni v skupine iz dveh oddelkov. V skupine se združujejo po končanem pouku oz. po kosilu.

Učencem 4. razreda je podaljšano bivanje zagotovljeno do 14.30 ure.

Kosilo poleg prehrane obsega tudi pripravo na kosilo s poudarkom na ustrezni higieni in kulturi prehranjevanja. V okviru projekta Zdrava šola si prizadevamo tudi zmanjšati hrup v jedilnici.

Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev in se odvija v aktivni in pasivni obliki. V čim večji meri jo poskušamo izvajati na svežem zraku v šolskem gozdičku in na igrišču.

Samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje učnih aktivnosti: pisanju domače naloge, učenju, branju …

Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato morajo učenci dopolniti domače naloge doma.

Ustvarjalno preživljanje časa je namenjeno razvedrilu, ustvarjanju in sprostitvi. Učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami z določenim ciljem.

O prevzemu otroka mora biti učitelj vedno obveščen.

Učenci 1. razreda prihajajo in odhajajo iz šole vedno v spremstvu. Spremstvo so lahko starši, stari starši, sorodniki, znanci ter sestre in bratje, starejši od 10 let. Če odide v spremstvu osebe, mlajše od 10 let, je potrebno soglasje staršev.

Starši  prevzamete otroka pred vhodom v šolo. Dežurnemu učitelju sporočite ime in priimek otroka ter razred/skupino, v kateri je.  Dežurni učitelj bo poskrbel, da bo otrok zapustil učilnico in prišel do vas.

Vsaka sprememba odhoda učenca iz PB mora biti sporočena v pisni obliki.

OBRAZEC ZA IZPIS OTROKA IZ OPB