Pravilnik-o-prilagajanju-šolskih-obveznosti-učencev-s-statusi-2018_2019

Status_perspektivnega_mladega_umetnika_predlog_2018_2019

Status_vrhunskega_mladega_umetnika_predlog_2018_2019

Status_perspektivnega_športnika_predlog_2018_2019

Status_vrhunskega_športnika_predlog_2018_2019

Dogovor-o-prilagajanju-2018_2019