Pravilnik-o-prilagajanju-šolskih-obveznosti-učencev-s-statusi-2017_2018

Status_perspektivnega_mladega_umetnika_predlog_2017_2018

Status_vrhunskega_mladega_umetnika_predlog_2017_2018

Status_perspektivnega_športnika_predlog_2017_2018

Status_vrhunskega_športnika_predlog_2017_2018

Dogovor-o-prilagajanju-2017_2018