V šolskem letu 2016/2017 se je naša šola priključila Slovenski mreži Zdravih šol, ki deluje v okviru Evropske mreže šol.

Zdrave šole so tiste, ki so se prostovoljno odločile, do bodo z različnimi dejavnostmi spodbujale, omogočale in krepile zdravje na vseh področjih zdravja – telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem.

Z dejavnostmi, ki jih bomo izvajali, želimo skupaj vplivati na vedenje posameznikov kot tudi na kakovost njihovih socialnih odnosov, življenjskih pogojev in okolja.

Promocija zdravja v šolskem okolju je pomembna, ker sta zdravje in izobraževanje neločljivo povezana: zdravi otroci so običajno uspešnejši pri učenju in lažje dosegajo boljše rezultate.

Slovenska mreža Zdravih šol je članica Evropske mreže Zdravih šol (SHE mreže) že od leta 1993. Vse šole, ki so vstopile v Slovensko mrežo ZŠ so se zavezale, da bodo vzpodbujale uresničevanje naslednjih ciljev:

12 ciljev Evropske mreže Zdravih šol:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt.

Povezave

www.schoolsforhealth.eu

http://www.nijz.si/sl/programi-in-projekti

 

 

Zapisala koordinatorica projekta: Rebeka Zupanec, prof.