Tudi preteklo šolsko leto je sklad pomagal vsem učencem pri financiranju ene dejavnosti. Osnovni namen šolskega sklada pa je pomoč socialno ogroženim in nadarjenim učencem, da se lahko enakovredno udeležijo nadstandardnega programa šole.

V sklad lahko prispevajo posamezna podjetja, starši in tudi učenci s skupnimi akcijami (zbiralna akcija odpadnega papirja, prodaja izdelkov učencev na tradicionalnem novoletnem sejmu). Šolski sklad deluje po sprejetih pravilih, predstavljajo pa ga člani upravnega odbora: Marjeta Svoljšak (predsednica), Emiliana Logar (namestnica predsednice), Anita Pogačnik Zalašček (zapisnikarica), Tomi Tomšič, Barbara Krajnc, Alena Sever in Miha Štucin.

Tudi v letošnjem letu bomo člani sprejeli načrt oziroma namen porabe zbranih sredstev, svoje aktivnosti pa bomo objavljali na spletni strani.

 

Št. TRR 01252-6030657961       sklic:   29908

Zahvaljujemo se vsem, ki boste prispevali v dobro naših in vaših otrok.

 

Upravni odbor šolskega sklada

 

 

KOMISIJA ZA SUBVENCIJE

Na šoli v okviru Šolskega sklada deluje Komisija za subvencije, ki pregleduje celotno pomoč prehrane, pomoč socialno šibkim družinam pri kritju plačil dni dejavnosti, šol v naravi…

Starši z nižjimi osebnimi dohodki lahko vložijo vlogo za dodelitev pomoči. Obrazec Vloga za dodelitev pomoči 2018 dobite v šolski svetovalni službi pri Neži Zelinka, na spletni strani šole in na prvem roditeljskem sestanku. Vlogo skupaj z dokazili oddate v šolsko svetovalno službo.

Vloge za pomoč bomo sprejemali do petka, 21. septembra 2018, ob morebitni finančni spremembi v družini pa tudi med šolskim letom.

 

ŠOLSKI SKLAD MAJ 2018

ŠOLSKI SKLAD OKTOBER 2018

ŠOLSKI SKLAD KORESPONDENČNA SEJA OKTOBER 2018

ŠOLSKI SKLAD FEBRUAR 2019