2017 1.  9. ZAČETEK POUKA, OBJAVA MINISTROVEGA SKLEPA – DOLOČITEV TRETJEGA PREDMETA PRI NPZ UČENCEV 9. RAZREDA
30. 10.–3. 11. JESENSKE POČITNICE
31. 10. DAN REFORMACIJE
1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE
2. 12 NOVOLETNI SEJEM (nadomeščanje 7. 4. 2018)
22. 12. POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
25. 12. BOŽIČ
26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
25. 12.–1. 1. NOVOLETNE POČITNICE
2018 1. 1. –2. 1. NOVO LETO
31. 1.

POUK IN ZAKLJUČEK I. OCENJEVALNEGA OBDOBJA,

RAZDELITEV OBVESTIL O UČNEM USPEHU

7. 2. POUK IN PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
8. 2. PREŠERNOV DAN – SLOV.  KULTURNI PRAZNIK
9. in 10. 2. INFORMATIVNA DNEVA  ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
19. 2.–23. 2. ZIMSKE POČITNICE
2. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK
27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
27. 4.–2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE
1. in 2. 5. PRAZNIK DELA
4. 5. NPZ IZ SLOVENŠČINE ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA
7. 5. NPZ IZ MATEMATIKE ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA
9. 5. NPZ IZ TRETJEGA PREDMETA ZA UČENCE  9. RAZREDA IN NPZ IZ TUJEGA JEZIKA ZA UČENCE 6. RAZREDA
29. 5. SEZNANITEV UČENCEV Z DOSEŽKI PRI NPZ ZA UČENCE 9. RAZREDA, VPOGLED V OVREDNOTENE PISNE NALOGE
5. 6. SEZNANITEV UČENCEV Z DOSEŽKI PRI NPZ ZA UČENCE 6. RAZREDA, VPOGLED V OVREDNOTENE PISNE NALOGE
15. 6. ZAKLJUČEK POUKA ZA UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
16. 6.–29. 6. POPRAVNI IZPITI ZA UČENCE 9. RAZREDA
22. 6. ZAKLJUČEK POUKA  ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA;  RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL; POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM  DRŽAVNOSTI
25. 6. DAN DRŽAVNOSTI
18. 6.–2. 7. 1. ROK – PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI ZA UČENCE 9. RAZREDA
26. 6.–9. 7. 1. ROK – PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA
20. 8.–31. 8. 2. ROK – PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI ZA UČENCE OD 1. DO 9. RAZREDA
26. 6.–31. 8. POLETNE POČITNICE