2018 3.  9. ZAČETEK POUKA, OBJAVA MINISTROVEGA SKLEPA – DOLOČITEV TRETJEGA PREDMETA PRI NPZ UČENCEV 9. RAZREDA
29. 9. POUK – NADOMEŠČANJE POUKA PROSTEGA DNE (24. 12. 2018)
29. 10.–2. 11. JESENSKE POČITNICE
31. 10. DAN REFORMACIJE
1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE
1. 12. NOVOLETNI SEJEM – NADOMEŠČANJE POUKA 2. 2. 2019 (V SKLADU Z 2. ODSTAVKOM 4. ČLENA PRAVILNIKA O ŠOLSKEM KOLEDARJU)
21. 12. POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
24. 12. POUKA PROST DAN, NADOMEŠČANJE V SOBOTO, 29. 9. 2018
25. 12. BOŽIČ
26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
25. 12.–2. 1. NOVOLETNE POČITNICE

2019

 

1. 1. –2. 1. NOVO LETO
31. 1.

POUK IN ZAKLJUČEK I. OCENJEVALNEGA OBDOBJA,

RAZDELITEV OBVESTIL O UČNEM USPEHU

7. 2. POUK IN PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
8. 2. PREŠERNOV DAN – SLOV.  KULTURNI PRAZNIK
15. in 16. 2. INFORMATIVNA DNEVA  ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
25. 2.–1. 3. ZIMSKE POČITNICE
22. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK
27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
27. 4.–2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE
1. in 2. 5. PRAZNIK DELA
3. 5. POUKA PROST DAN, NADOMEŠČANJE V SOBOTO, 1. 6. 2019
7. 5. NPZ IZ SLOVENŠČINE ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA
9. 5. NPZ IZ MATEMATIKE ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA
13. 5. NPZ IZ TRETJEGA PREDMETA ZA UČENCE  9. RAZREDA IN NPZ IZ TUJEGA JEZIKA ZA UČENCE 6. RAZREDA
1. 6. DAN DEJAVNOSTI – NADOMEŠČANJE POUKA NAMESTO 3. 5. 2019
3. 6. SEZNANITEV UČENCEV Z DOSEŽKI PRI NPZ ZA UČENCE 9. RAZREDA, VPOGLED V OVREDNOTENE PISNE NALOGE
6. 6. SEZNANITEV UČENCEV Z DOSEŽKI PRI NPZ ZA UČENCE 6. RAZREDA, VPOGLED V OVREDNOTENE PISNE NALOGE
14. 6. ZAKLJUČEK POUKA ZA UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
17. 6.–1. 7. POPRAVNI IZPITI ZA UČENCE 9. RAZREDA
24. 6. ZAKLJUČEK POUKA  ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA;  RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL; POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM  DRŽAVNOSTI
25. 6. DAN DRŽAVNOSTI
17. 6.–1. 7. 1. ROK – PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI ZA UČENCE 9. RAZREDA
26. 6.–9. 7. 1. ROK – PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA
19. 8.–30. 8. 2. ROK – PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI ZA UČENCE OD 1. DO 9. RAZREDA
  26. 6.–31. 8. POLETNE POČITNICE